كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) رضا جنتي

رضا جنتي
[ شناسنامه ]
با وجود آيات زيادي كه در شأن حضرت علينازل شده، پس چرا نام آن حضر ...... يكشنبه 87/9/17
حديث كساء چگونه مؤيد اين نكته است كه «اهل البيت» در آيه تطهير، ع ...... يكشنبه 87/9/17
چرا شيعه عمر را به عنوان خليفه قبول ندارند؟ ...... يكشنبه 87/9/17
  ==>   ليست غير آرشيوي ها